Tæthedsmåling og termografiinspektion - certificering

Certificeringsforløbet

  1. Virksomheden indgår en certificeringsaftale ved at udfylde felterne i ”Bliv kunde”-formularen
  2. Derefter udarbejder virksomheden et KS system målrettet mod de aktiviteter, hvortil I søger certificering.  
  3. Når virksomheden er færdig med KS systemet, skal det sendes til evaluering hos Byggeriets Kvalitetskontrol.
  4. Byggeriets Kvalitetskontrol evaluerer KS systemet og tager evt. et besøg i virksomheden.
  5. Når KS-systemet er fuldt implementeret aftales tidspunkt for certificeringsaudit på virksomheden. 
  6. Et certifikat med en gyldighed på 3 år udstedes til virksomheden, når certificeringsaudit er gennemført med positivt resultat.

Overvågningsaudit:
De næste 2 år gennemføres overvågningsaudit på virksomheden med intervaller på maksimalt 12 måneder. 

Recertificering:
Efter 3 år gennemføres en fuld recertificering af virksomheden. 

Særlige krav til certificering inden for tæthedsmåling af bygninger:

Herunder findes de særlige vilkår for certificering, indeholdende supplerende certificeringskrav til tæthedsmåling af bygninger, der er gældende ved certificering efter DS/EN ISO 9001:2008 i kombination med og standarderne 13829:2000 og/eller DS/EN ISO 9972:2015.

Certificering til ISO9001:2008 og DS/EN 13829:2000: BK/SVC/13829

Certificering til ISO9001:2008 og DS/EN ISO 9972:2015: BK/SVC/9972

Ønsker du at vide mere om certificering til tæthedsmåling, kontakt Morten Nørgaard på tlf.: +45 24 49 13 74 eller pr. mail på mnr@byggekvalitet.dk

En certificering kan i særlige tilfælde afslås, suspenderes, trækkes tilbage eller indskrænkes. Læs mere herom.

Ledelsen har udfærdiget erklæringer om upartiskhed og om audit og certificeringsprocesser. Ledelsens erklæringer kan ses her.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen