DVV-certificering

Køreplanen for en DVV-certificering

  1. Du skal både lave en aftale om certificering med Byggeriets Kvalitetskontrol OG en ansøgning, som du sender til os. Certificeringsaftalen laver du ved at udfylde formularen på ”Bliv kunde”-siden. Ansøgningsskemaet finder du her.
  2. Auditor gennemgår ansøgningen og certificeringsaftalen og planlægger et optagelsesbesøg på virksomheden, hvor det verificeres, hvor vidt produktet ligger inden for rammerne fastsat i gældende udgave af de Tekniske bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation (TB for DVV). Produkterne skal ligge inden for rammerne, for at de kan certificeres. Du finder de tekniske bestemmelser her.
  3. Virksomheden fremsender produktbeskrivelser, tegninger, datablade og et kvalitetsledelsessystem til evaluering.
  4. Auditor evaluerer det fremsendte. Auditor kontakter virksomheden for afklaring af evt. uklarheder i det fremsendte og aftaler tidspunkt for optagelsesbesøg.
  5. Optagelsesbesøget gennemføres på virksomhedens produktionssted, hvor det afgøres, hvor vidt kvalitetsledelsessystemet følges og om produktet og produktfrembringelsen – herunder virksomhedens egenkontrol og produktionsfrigivelse – overholder kravene i TB for DVV.
  6. Hvis systemet er fuldt implementeret, krav til produkt og produktion ses overholdt, og der ikke findes afvigelser, udsteder vi et produktcertifikat med en gyldighedstid på 3 år. Hvis vi under virksomhedsbesøget konstaterer afvigelser, skal disse lukkes, inden certifikatet kan udstedes. 

Efter certificering har fundet sted, udfører vi årlige eller halvårlige overvågningsaudits i henhold til krav beskrevet i TB for DVV.

Henvisninger: 
http://dvv.dk/
https://www.vinduesindustrien.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os på bk@byggekvalitet.dk eller telefon 72 16 01 10, hvis du ønsker flere oplysninger om certificeringen, eller hvis du ønsker at indgå en certificeringsaftale med os

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen