VE-godkendelse

Vejen til certificering og godkendelse

1. Lav en certificeringsaftale med Byggeriets Kvalitetskontrol. Det gør ved at udfylde formularen på ”Bliv kunde”-siden. Når formularen er udfyldt, og du er tilmeldt Byggeriets Kvalitetskontrol, skal du i gang med at udarbejde dit kvalitetsledelsessystem (KLS). 

2. Udarbejd dit KLS. For at lette dit arbejde med at udarbejde dit KLS, har vi lavet 3 forskellige KLS-skabeloner, hvor du vælger den, der passer bedst til dit firma. Du finder KLS-skabelonerne her. Når skabelonerne og tilhørende bilag er udfyldt/færdiggjorte, skal du søge om førstegangsgodkendelse af dit KLS. 

3. Ansøgning om førstegangsgodkendelse. For at vi kan førstegangsgodkende dig, skal vi have både din tilmelding jf. punkt 1, dit udarbejdede KLS og dokumentation for VE-uddannelseskompetencer i form af eksamensbeviset for hver type godkendelse, du søger (varmepumper, solceller, biomassekedel eller solvarmeanlæg). CPR.nr. SKAL slettes. Kravene til uddannelse fremgår i Bekendtgørelse nr. 564. Det hele sendes til bk@byggekvalitet.dk. Når det fremsendte kan godkendes, giver vi meddelelse om foreløbig godkendelse til dig.

4. Når vi har givet dig førstegangsgodkendelsen af dit KLS, og dette er indberettet til Energistyrelsen,  skal du ansøge elektronisk om VE-godkendelse hos Energistyrelsen.
Find ansøgningsskemaet her. Undervejs i ansøgningen skal du invitere Byggeriets Kvalitetskontrol ind som tilknyttet administrator. Til invitationen beder vi dig bruge mailadressen bk@byggekvalitet.dk. Byggeriets Kvalitetskontrol modtager herefter et link, som vi skal validere jeres ansøgning i. Når dette er sket, behandler Energistyrelsen jeres ansøgning om VE-godkendelse. Vejledning til udfyldelse af ansøgning findes her

5. Endelig godkendelse af KLS sker efter første auditbesøg i din virksomhed, såfremt audit giver et tilfredsstillende resultat, hvorefter endelig godkendelse (certificering) kan udstedes efter maksimalt 2 år. 

Efter din endelige godkendelse, skal din virksomheds efterlevelse af KLS auditeres hvert 2. år af Byggeriets Kvalitetskontrol. Audit finder typisk sted i løbet af de sidste 3 måneder af certifikatets 2-årige gyldighedsperiode. 

Har du i forvejen en autorisation inden for enten VVS- eller el-området, kan du med fordel samle dine certificeringer hos Byggeriets Kvalitetskontrol. Hvis auditbesøgene på dit autorisationsområde og VE-området kan foretages ved et kombineret auditbesøg, får du rabat hos Byggeriets Kvalitetskontrol.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen