Krav til certificering

Du skal leve op til en række krav, for at blive autoriseret på asbest.

De medarbejdere, der arbejder med asbest, skal have et AMU-kursus i "Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer". Kurset varer 4 dage og er tilskudsberettiget for AMU-målgruppen. Kurset eksisterer allerede, og vi vil gerne anbefale dig, at sende medarbejderne afsted på de krævede kurser allerede nu. Der bliver rift om pladserne, når branchen for alvor går i gang med at søge autorisationer. Tal med den lokale tekniske skole eller AMU-Center herom.

Du skal have en fagligt ansvarlig i din virksomhed for at opnå autorisation. Den fagligt ansvarlige skal være fastansat med en ugentlig arbejdstid på minimum 30 timer og have funktionærlignende opsigesesfrister. Dette krav skal sikre, at din virksomhed kan nå at finde og evt. efteruddanne en ny fagligt ansvarlig, så driften kan fortsætte uden unødigt ophold, hvis din fagligt ansvarlige rejser.

Den fagligt ansvarlige skal have et overbygningskursus af 2 dages varighed. Kursets endelige indhold er ikke fastlagt endnu. Hold øje med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner asbestfolk. Vi regner med, de har kurset klart primo august.

Firmaet skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem (KLS). Og man skal vedligeholde og bruge det korrekt, for at opretholde sin autorisation! I Byggeriets Kvalitetskontrol har vi KLS og tilhørende arbejdsbilag, som vi stiler gratis til rådighed. De ligger i word-format - lige til at hente og bruge. Du finder KLS-skabeloner og relevante bilag her.

Forløbet, du skal igennem, for at søge autorisation til din virksomhed, finder du beskrevet her - fra indgåelse af certificeringsaftale til autorisationen er i hus.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen