Certificeringsophør

Når certificeringen ophæves eller begrænses

En certificering eller godkendelse kan ophøre eller på anden vis begrænses ved, at vi meddeler afslag, tilbagetrækning, suspendering eller indskrænkning i følgende tilfælde:

  1. Kundens ledelsessystem vedvarende eller i alvorlig grad ikke opfylder de gældende krav
  2. Kunden ikke opfylder certificeringsaftalen eller ikke tillader, at der gennemføres audit
  3. Kunden frivilligt har bedt om suspendering, indskrænkning eller tilbagetrækning

Gyldighedsområdet kan endvidere indskrænkes i følgende tilfælde:

  1. På kundens anmodning, og efter en tilpasning af ledelsessystemet
  2. Som følge af auditaktiviteter hos kunden

Suspenderinger bør max. have en varighed af 6 måneder. Når denne tidsfrist nås, skal ledende auditor vurdere, om der skal indstilles til, at certificeringen trækkes tilbage eller indskrænkes.

Gyldighedsområdet for en certificering skal indskrænkes til ikke at omfatte de dele, der ikke opfylder kravene, når virksomheden vedvarende eller i alvorlig grad ikke opfylder certificeringskravene til de pågældende dele af gyldighedsområdet.

Ledende auditor skal begrunde indstillinger om en tilbagetrækning, suspendering, eller indskrænkning af en certificering, og derudover beskrive mulighederne for anke, overfor kunden.

Inden beslutninger om afslag, tilbagetrækninger, suspenderinger eller indskrænkninger træffes, skal beslutningen godkendes af ledelsen i Byggeriets Kvalitetskontrol.

Meddelelse om beslutningen sendes herefter til kunden og til relevante myndigheder.

Kunden må efter et afslag, tilbagetrækning eller suspendering ikke markedsføre sig som godkendt eller certificeret, eller efter en indskrænkning markedsføre sig inden for områder, der ligger uden for certificeringen eller godkendelsen.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen