Nyttige Links

Links til Sikkerhedsstyrelsen - særligt for aut. virksomheder

Sikkerhedsstyrelsen 

Autorisationsregister
Find autoriserede virksomheder
Virksomhedsautorisation
Søg virksomhedsautorisation - sker ved login på Virk.dk
Fagligt ansvarlig
Søg godkendelse som fagligt ansvarlig
Dispensation
Søg dispensation (bl.a. til at arbejde uden tilknyttet fagligt ansvarlig)

Blanket til oplysninger fra den tilsynførende virksomhed
Oplysningsblanket fra den tilsynsførende virksomhed
Ændringer vedr. fagligt ansvarlig
Oplys Sikkerhedsstyrelsen om ændringer vedr. den fagligt ansvarlige
Ændringer i virksomhedens basisoplysninger
Oplys Sikkerhedsstyrelsen om diverse ændringer
Færdiggørelse
Færdiggørelse af anden autoriseret virksomheds arbejde
Undtagelser
Undtagelser fra krav om autorisation

Øvrige links

Støjberegner - varmepumper

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Energistyrelsen

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Gældende VA-godkendelser

Byggevarer i kontakt med drikkevand

Links til Lovgivning

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

Autorisationsloven med tilhørende bekendtgørelser

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivning til regnvand

Love og regler - EL

Love og regler - VVS

BR18 - Bygningsreglement gældende pr. 01.01.2018

Arbejdsmiljø - vaccination kloakarbejde

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen