Nyttige Links

Sikkerhedsstyrelsen 

Støjberegner - varmepumper

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Energistyrelsen

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Gældende VA-godkendelser

Byggevarer i kontakt med drikkevand

Links til Lovgivning

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

Autorisationsloven med tilhørende bekendtgørelser

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivning til regnvand

Love og regler - EL

Love og regler - VVS

BR18 - Bygningsreglement gældende pr. 01.01.2018

Arbejdsmiljø - vaccination kloakarbejde

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen