Kloakeftersynsordningen: KEO certificeringskursus

Bliv certificeret i Kloakeftersynsordningen

Indhold

 • Kravspecifikationer for kloakeftersyn
 • Anvendelsesområdet for KEO
 • Organisering af KEO
 • Administrative forhold
 • Betingelser for udarbejdelse af kloakeftersynsrapporter
 • Håndbog for udarbejdelse af kloakeftersynrapporter
 • Gennemgang af ejendommens kloakinstallationer
 • Gennemgang af kloakeftersynsrapporten - punkt for punkt
 • Case med kloakeftersyn og udarbejdelse af kloakeftersynsrapport

Dit udbytte af kurset

 • Du får den nødvendige baggrundsviden om KEO, KEO-rapporter og metoder
 • Du får kompetencer til at gennemføre kloakeftersyn/arbejde med KEO

Adgangsbetingelser

 • Du er uddannet anlægsstruktør, rørlægger eller kloakmester
 • Du har gennemført kursusmodul 1 og 2 i KEO TV-inspektion eller har tilsvarende TV-inspektionsuddannelse fx fra AMU-systemet.

Øvrige betingelser

 • For at arbejde med KEO, skal du være ansat i en virksomhed med kloakautorisation eller selv have kloakautorisation
 • Du skal være tilmeldt KEO-ordningen
 • Du skal have det fornødne TV-udstyr til at udføre TV-inspektion og IT-udstyr til at udarbejde TV- og KEO-rapporterne
 • Du skal have de nødvendige forsikringer
 • Og du skal selvfølgelig have gennemført TV-inspektionsuddannelse og KEO-certificeringskursus

Pris og tilmelding

Certificeringskursets varighed er 1 dag. Du kan se tid og sted for kurserne på nemtilmeld.byggekvalitet.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Pris pr. deltager inkl. forplejning kr. 1.695,- + moms.

Kontakt os

Ring til os på tlf. 72 16 01 10 eller skriv til bk@byggekvalitet.dk

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen