Ledelsens erklæringer

Erklæring om upartiskhed

En af Byggeriets Kvalitetskontrols politikker og kerneværdier er uvildighed.
Det er derfor afgørende for Byggeriets Kvalitetskontrol at håndtere alle potentielle interessekonflikter, for at sikre objektivitet af Byggeriets Kvalitetskontrols certificeringsydelser.

Byggeriets Kvalitetskontrol vedligeholder uvildighedspolitikken ved at følge interne uvildighedsprocedurer og ved inddragelse af eksterne interessenter i bedømmelsen af, om uvildighedspolitikken overholdes.

Byggeriets Kvalitetskontrols topledelse afgiver hermed erklæring om, at de er bekendt med og forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af godkendelses- og certificeringsaktiviteterne i relation til ledelsessystemer.

Erklæring om audit og certificeringsprocesser

Byggeriets Kvalitetskontrol erklærer hermed, at vi på opfordring vil afgive følgende nøjagtige og korrekte oplysninger vedrørende:

  1. Audit- og certificeringsprocesserne for tildeling, opretholdelse, udvidelse, fornyelse, indskrænkning eller ophævelse af certificering
  2. Oplysninger om hvilke aktiviteter der er indeholdt i en certificering
  3. Typer af ledelsessystemer og geografiske områder hvor vi opererer  
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen