Akkrediteringer og godkendelser

Akkrediteringer

Vi er akkrediteret og godkendt som kontrolinstans af en lang række myndigheder og brancher, som vi auditerer og certificerer for.

Akkrediteret af DANAK til certificering af kvalitetssystemer på energimærkeområdet efter ISO 9001:2015

Akkrediteret af DANAK til certificering af produkter (vinduer og døre) til Dansk Vindues Verifikation (DVV)

Godkendelser

Godkendt af Energistyrelsen til certificering inden for BedreBolig ordningen og VE-anlæg

Godkendt kontrolinstans for DVV - Dansk Vindues Verifikation

Godkendt af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) som kontrolinstans for GVK-ordningen.

Godkendt af DBI til certificering inden for el-termografering

Godkendt til certificering inden for diamantboring og -skæring, styret boring og tæthedsmåling.

Godkendt som opgaveudvikler og censorer til kloakmestereksaminer

Repræsenteret i Sikkerhedsstyrelsens eksamensudvalg for kloakmestereksamen

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen