Nyttige links til Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen
https://www.sik.dk/

Autorisationsregister
Find autoriserede virksomheder her
https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Virksomhedsautorisation
Søg om virksomhedsautorisation
https://virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Virksomhedsansoegning/

Fagligt ansvarlig
Søg om godkendelse som fagligt ansvarlig https://virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Ansoegning_om_godkendelse_som_fagligt_ansvarlig/

Dispensation
Søg dispensation (bl.a. til at arbejde uden tilknyttet fagligt ansvarlig)
https://virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_fra_kravet_om_fagligt_ansvarlig_i_saerlige_tilfaelde/

Dispensation under tilsyn af anden virksomhed
Blanket til oplysninger fra den tilsynførende virksomhed
https://virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Oplysninger_fra_den_tilsynsfoerende_virksomhed_/

Ændringer vedr. fagligt ansvarlig
Oplys Sikkerhedsstyrelsen om ændringer vedr. den fagligt ansvarlige
https://virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Autorisation_oplysninger_om_aendringer_i_fagligt_ansvarlig/

Ændringer i virksomhedens basisoplysninger
Oplys Sikkerhedsstyrelsen om diverse ændringer https://virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Autorisation_oplysning_om_aendringer_i_virksomhedens_basisoplysninger/

Færdiggørelse
Færdiggørelse af anden autoriseret virksomheds arbejde
https://www.sik.dk/erhverv/ansog-og-registrer/selvbetjening/autorisationer-el-gas-vvs-og-kloak/faerdiggorelse-anden-virksomheds-arbejde

Undtagelser
Undtagelser om krav fra autorisation
https://www.sik.dk/erhverv/ansoeg-og-registrer/love-og-regler/el-gas-vvs-og-kloakautorisationer/bekendtgoerelser-om-arbejde-der-ikke-kraever-autorisation

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen