Energimærkecertificering

Certificeringsforløb for Energimærke- og huseftersynsordningen

  1. Virksomheden indgår en certificeringsaftale ved at udfylde felterne i ”Bliv kunde”-formularen
  2. Derefter udarbejder virksomheden et KS system målrettet mod de aktiviteter, hvortil I søger certificering.  
  3. Når virksomheden er færdig med KS systemet, skal det sendes til evaluering hos Byggeriets Kvalitetskontrol.
  4. Byggeriets Kvalitetskontrol evaluerer KS systemet og tager evt. et besøg i virksomheden.
  5. Når kvalitetsledelsessystemet er fuldt implementeret aftales tidspunkt for certificeringsaudit på virksomheden. Certificeringsaudit består både af et kontorbesøg og et markbesøg.
  6. Når evt. afvigelser er lukket udstedes et certifikat med en gyldighed på 3 år.

Overvågningsaudit:
De næste 2 år gennemføres overvågningsaudit på virksomheden som kontor- og markbesøg med intervaller på maksimalt 12 måneder. 

Recertificering:
Efter 3 år gennemføres en fuld recertificering af virksomheden bestående af både kontor- og markbesøg. 

En certificering kan i særlige tilfælde afslås, suspenderes, trækkes tilbage eller indskrænkes. Læs mere herom

Ledelsen har udfærdiget erklæringer om upartiskhed og om audit og certificeringsprocesser. Ledelsens erklæringer kan ses her.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen