Almindelige betingelser for kurser

Tilmelding
Når du har tilmeldt dig et kursus, er din tilmelding som udgangspunkt personlig og bindende. Når kursustilmeldingen er registreret, får du en bekræftelse. Bliver du forhindret, er virksomheden – efter aftale – velkommen til at sende en anden i stedet for dig. Du skal tilmelde dig via vores kursustilmeldingsportal på www.nemtilmeld.dk

Priser
Alle priser er inkl. materialer, ophold og forplejning, men ekskl. moms medmindre andet er anført. Byggeriets Kvalitetskontrol forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Rabatter
Er du medlem af hhv. Danske Kloakmestre og/eller Kloaksektionen under DI, kan du i nogle tilfælde opnå rabat. Evt. rabat vil fremgå under det enkelte kursus

Afbud og No show-fee
Der kan forekomme gebyrer for afbud efter specifikke frister til arrangementer. Disse frister og gebyrer vil fremgå af det enkelte kursus eller arrangement.  

For arrangementer, hvor der ellers er gratis deltagelse, kan du blive faktureret et ”No show-fee”, hvis du ikke møder op og ikke har meldt afbud i rimelig tid. Information om evt. no show-fee og seneste afbudsfrist vil fremgå af den bekræftelsesmail, du får ifm. tilmeldingen til arrangementet. 

I begge tilfælde skyldes det, at vi i nogle tilfælde er nødt til at afholde omkostninger til fx forplejning, indlægsholdere mv., selv om en kursist ikke møder frem. 

Betalingsbetingelser
Frist for betaling er 10 dage.

Fakturaoplysninger
Hvis du ikke betaler straks gennem nemtilmeld.dk med kort eller MobilePay, men vælger at få faktura tilsendt, vil vi gerne bede dig om at sikre, at vi får de fornødne oplysninger til, at vi kan fakturere korrekt første gang. (Oplys os om særlige fakturaoplysninger – fx EAN, kontaktperson, fakturaadresse, PO-nr. mv.).

Ændringer/aflysninger
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores arrangementer forbeholder vi os ret til at aflyse, fx  hvis det skønnes, at der er et for lavt deltagerantal.

Vi udvikler løbende vores arrangementer. Derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser samt indhold. 

Persondata
Når du tilmelder dig et arrangement, skal du oplyse bl.a. dit navn, din e-mailadresse og hvor du er ansat. Her kan du se mere om, hvordan Byggeriets Kvalitetskontrol behandler dine persondata. 

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen