Vision, formål og værdier

Vores vision

I Byggeriets Kvalitetskontrol vil vi yde kompetente og relevante certificeringer til virksomheder, der opererer indenfor byggeerhvervet.

Vi vil være attraktive, ved at produkter, processer og ydelser opfylder alle stillede krav til en fair pris.

Vi vil løbende udvikle og forbedre ydelser med henblik på øget værdiskabelse hos kunderne.

Vi vil hele tiden arbejde på at være byggeerhvervets foretrukne certificeringsorgan.

Vi vil søge repræsentation og indflydelse i relevante råd, nævn og udvalg inden for byggeerhvervet.

Vi vil løbende udsende relevant nyhedsinformation, stille opdateret hjemmeside til rådighed og tilbyde relevante efteruddannelsesprogrammer.

Vores formål er, at:

Fungere som uvildigt certificeringsorgan til certificering af virksomheder

Understøtte udviklingsaktiviteter inden for byggeerhvervets arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsledelse

Forestå uddannelsesaktiviteter i forbindelse med kvalitetsledelsessystemer

Forestå kvalitetsudviklings- og implementeringsaktiviteter i forhold til brancheinitiativer

Vore værdier

Troværdighed
Vi er en tillidsvækkende, troværdig og professionel virksomhed, der overholder aftaler og leverer ydelser af høj kvalitet.

Diversitet
Vi er en rummelig virksomhed, hvor personlige og faglige forskelligheder respekteres og prioriteres, og hvor medarbejdertrivsel er afgørende for vores succes.

Empati
Vi er engagerede, hjælpsomme og udviser empati for kollegaer og personer i de virksomheder, vi servicerer.

Faglighed
Vi er anerkendte for vores høje faglige og solide vidensbase, som vi stiller til rådighed for vores kunder og samarbejdspartnere.

Nytænkende
Vi er forandringsparate, nytænkende og arbejder løbende med forbedring og udvikling af os selv og vores ydelser.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen