Drifts og vedligeholdelsesmanualer

D/V-manualer

Her på siden finder du en række tekniske vejledninger, du frit kan bruge.

SMART Drift- og vedligeholdelsesmanualerne er udviklet til at fungere i Office på en Windows PC. Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig intet ansvar for, om systemerne kan bruges på andre IT platforme.

SMART Drift- og vedligeholdelsesmanualer (pr. 16-06-2020):
SMART Drift- og vedligeholdelsesmanualer - rev. 09 - gyldig fra 21.11.2016. Kræver aktivering af makroer i Excel - se vejledning nederst på siden.

Drift- og vedligeholdelsesmanualer uden makroer (pr. 16-06-2020):
Hvis der er problemer med at få makroerne  til at virke, ligger der herunder et link til en udgave uden makroer. 

BK-anvisninger

BK-anvisning nr. 1 - spildevandsanlæg i det åbne land, ansvar og udførelse

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen og beregning af faskiner til tag- og overfladevand.
Skema med afstandskrav findes på side 38
Skema med vejledende længder på faskiner findes på side 39

BK anvisning nr. 2 - Lukket forsinkelsesbassin

Formålet med denne anvisning er, på et erfaringsbaseret grundlag, at give et fælles teknisk grundlag for etablering af lukkede bassiner til forsinkelse af regnvand på grunden, inden vandet ledes til hovedkloak eller anden recipient. Anvisningen er udarbejdet for at lette og standardisere arbejdet for kloakmestre, rådgivere, kommuner og bygherrer i forbindelse med projektering og etablering af lukkede forsinkelsesbassiner.

Byggeriets Kvalitetskontrol tilstræber, at anvisninger m.v. er korrekte, men bl.a. som følge af hyppige lovændringer eller fremkomst af nye standarder m.v. kan der forekomme fejl eller unøjagtigheder i anvisningerne. Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig derfor intet ansvar for anvisningernes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres brug.

Ved fejl - fjern blokering af makroer:

Flere af vores beregningsskemaer indeholder makroer, som kan blive blokeret af din PC når du downloader skemaet. Følg denne vejledning for at fjerne blokeringen:

  • Download den ønskede fil og find den på computeren.

  • Højreklik på filen og vælg nederst: "Egenskaber / Properties" - alt efter om det står på dansk eller engelsk. Du kan også klikke på filen og trykke ALT + ENTER

  • Nu popper der en boks op med egenskaber for filen. Nederst i denne boks er et afsnit om "Sikkerhed" eller "Security", hvor du skal sætte flueben i "Fjern blokering" eller "Unblock".

  • Nu er filen låst op og du kan bruge den. Hvis denne vejledning ikke hjælper dig er du velkommen til at tage fat i os på tlf.: 72 16 01 10 eller pr. mail på bk@byggekvalitet.dk
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen