ILR-certificering

Vejen til ILR-certificering

Hvis du ønsker at blive certificeret til at arbejde med strømpeforing og indvendig ledningsrenovering, skal du gennem følgende certificeringsforløb:

 1. Du skal indgå en certificeringsaftale med Byggeriets Kvalitetskontrol. Det gør du ved at udfylde formularen på ”Bliv-kunde”-siden.
 2. Du skal lave en deklaration iht. Bilag 1 for det strømpeforingssystem, der søges certificeret. Deklarationen skal du sende til Byggeriets Kvalitetskontrol sammen dit kvalitetsledelsessystem (KLS)
 3. Byggeriets kvalitetskontrol evaluerer den modtagne dokumentation og virksomheden kontaktes for at aftale et certificeringsaudit, når det vurderes, at deklaration og KLS er beskrevet fyldestgørende ift. kravsspecifikationen. Du finder kravsspecifikationen nederst.
 4. Inden det indledende audit gennemføres, skal virksomheden har gennemført mindst 10 strømpeforingsopgaver, hvor kravsspecifikationen for systemet er anvendt.
 5. Førstegangs-certificeringsaudit består af både et kontor- og et markbesøg, hvor følgende kontrolleres:
  1. Om kvalitetsledelsessystemet er implementeret og følges ifm. udførelse af indvendig ledningsrenovering 
  2. Om virksomheden har en erhvervsansvarsforsikring der dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udførelse af sikredes erhverv
  3. Om virksomheden udfører indvendig ledningsrenovering iht. dens deklaration
  4. Om der udtages, mærkes og opbevares prøvestykker til akkrediteret prøvning iht. virksomhedens deklaration 
  5. Om virksomheden har en fagligt ansvarlig person for det område der søges certificeret
 6. Der udtages et antal prøvestykker af udførte foringer, som skal kontrolleres på et akkrediteret laboratorium for ringstivhed iht. EN 1228:1996, Standard for bestemmelse af ringstivhed. Prøvningsrapporterne skal godkendes af Byggeriets Kvalitetskontrol, før end certifikatet kan udstedes. 
 7. Når alting er godkendt og evt. afvigelser er lukkede, udsteder Byggeriets Kvalitetskontrol et certifikat med et års gyldighed.

Den årlige fornyelse af certificeringen foregår på samme måde som første gangs certificeringen. Indsendelse af certificeringsaftale, deklaration og kvalitetsledelsessystem er kun krævet, hvis der er sket ændringer af betydning for gennemførelse af certificeringsaudit. Kontor- og markbesøg må ligge op til 3 måneder forud udløbstidspunktet for den bestående certificering. Recertificeringen, der gælder et år,  fortsætter i direkte forlængelse af den bestående certificering, når denne udløber.  

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen