Om os

Vi kan certificere kvalitetsledelsessystemer inden for følgende områder:

 • Autoriserede kloakmestre
 • Autoriserede el-installatører
 • Autoriserede VVS-installatører
 • Energimærkning af bygninger
 • Dansk Vindues Verifikation (DVV)
 • Energimærkning af facadevinduer
 • Styret boring
 • GVK (Gulvbranchens Vådrumskontrol)
 • Tæthedsmåling af bygninger
 • Termografiinspektion af bygninger
 • Diamantboring og -skæring
 • VE-anlæg (solcelleanlæg, varmepumper, biomassefyr, solvarme)
 • Bedre Bolig ordningen
 • El-termografering af tavler
 • Fuge- og tætningsarbejde på bygninger
 • Indvendig ledningsrenovering

Kontakt os for yderligere oplysninger

Ny direktør i Byggeriets Kvalitetskontrol

Byggeriets Kvalitetskontrol får ny direktør

Bestyrelsen

Formand: ​Michael H. Nielsen, MHN Consult

Bestyrelsesmedlem: Carsten Steen Sørensen, Cowi A/S

Bestyrelsesmedlem: Bo Laden

Bestyrelsesmedlem: Thomas Bustrup, Dansk Industri

Bestyrelsesmedlem: Thomas Nygaard, Nordkysten A/S 

Ejerskab og vision

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er ejet af Dansk Industri og har til formål, at efterkomme enhver kundes individuelle ønske om certificering, hvor dette er muligt.

Vision:
Byggeriets Kvalitetskontrol (BK) har følgende vision:

 • BK vil yde kompetente og relevante certificeringer til virksomheder der opererer indenfor byggeerhvervet
 • BK vil være attraktive ved, at produkter, processer og ydelser opfylder alle stillede krav til en fair pris
 • BK vil løbende udvikle og forbedre ydelser med henblik på øget værdiskabelse hos kunderne
 • BK vil hele tiden arbejde på, at være byggeerhvervets foretrukne certificeringsorgan
 • BK vil søge repræsentation og indflydelse i relevante råd, nævn og udvalg indenfor byggeerhvervet
 • BK vil løbende udsende relevant nyhedsinformation, stille opdateret hjemmeside til rådighed og tilbyde relevante efteruddannelsesprogrammer

Ledelsens erklæring om upartiskhed

En af Byggeriets Kvalitetskontrols politikker og kerneværdier er uvildighed.
Det er derfor afgørende for Byggeriets Kvalitetskontrol, at håndtere alle potentielle interessekonflikter for, at sikre objektivitet af Byggeriets Kvalitetskontrols certificeringsydelser.

Byggeriets Kvalitetskontrol vedligeholder uvildighedspolitikken ved, at følge interne uvildighedsprocedurer og ved inddragelse af eksterne interessenter i bedømmelsen af om uvildighedspolitikken overholdes.

Byggeriets Kvalitetskontrols topledelse afgiver hermed erklæring om, at de er bekendt med, og forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af godkendelses- og certificeringsaktiviteterne i relation til ledelsessystemer.

Formål

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S har til formål at:

 • Fungere som uvildigt certificeringsorgan til certificering af virksomheder
 • Understøtte udviklingsaktiviteter indenfor byggeerhvervets arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsledelse
 • Forestå uddannelsesaktiviteter i forbindelse med kvalitetsledelsessystemer
 • Forestå kvalitetsudviklings- og implementeringsaktiviteter i forhold til brancheinitiativer

Referencer

 • Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til certificering indenfor autorisations områderne
 • Akkrediteret af DANAK til certificering på energimærkningsområdet og til Dansk Vindues Verifikation
 • Godkendt af Energistyrelsen til certificering indenfor Bedre Bolig og VE-anlæg
 • Godkendt af Gulvbranchens Vådrums Kontrol (GVK) til vådrumskontrol
 • Godkendt af DBI til certificering indenfor el-termografering
 • Godkendt til certificering indenfor Diamantboring og -skæring, Styret boring, tæthedsmåling
 • Godkendt som opgaveudvikler og censorer til kloakmestereksamen
 • Repræsenteret i Sikkerhedsstyrelsens eksamensudvalg for kloakmestereksamen

Erklæring om audit- og certificeringsprocesser

Byggeriets Kvalitetskontrol erklærer hermed, at vi på opfordring vil afgive følgende nøjagtige og korrekte oplysninger vedrørende:

1) Audit- og certificeringsprocesserne for tildeling, opretholdelse, udvidelse, fornyelse, indskrænkning eller ophævelse af certificering

2) Oplysninger om hvilke aktiviteter der er indeholdt i en certificering

3) Typer af ledelsessystemer og geografiske områder hvor vi opererer  

Anker og klager

Klager
På trods af de bedste intentioner om det modsatte kan der opstå en situation, som giver anledning til at indgive en klage.

Byggeriets Kvalitetskontrol har derfor en procedure der har som formål, at sikre en rettidig og uvildig behandling af klager.

Klager kan vedrøre certificeringsaktiviteter vi er ansvarlige for, en certificeret kunde eller inspektioner udført af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Byggeriets Kvalitetskontrol kvitterer for modtagelse af klager og anker senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, samtidigt hermed oplyses hvor lang behandlingstid der kan forventes.

Klager sendes skriftligt til:
Byggeriets Kvalitetskontrol
Ådalen 13A
6600 Vejen
bk@byggekvalitet.dk 

Byggeriets Kvalitetskontrol vil snarest vende tilbage med et begrundet svar på klager. Den begrundelse der ligger til grund for svaret er gennemgået og godkendt af mindst én person, der ikke tidligere har været involveret i emnet for klagen.

Anker
Anker omfatter afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Personer der behandler og træffer beslutning i ankesager, kan derfor ikke være de samme, som har udført audit og truffet beslutninger på grundlag heraf.

Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.

Appellanten underrettes om modtagelsen af anken, og orienteres om hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet af behandlingen af anken.

Se hvordan vi håndterer Corona-situationen

Morten Nørgaard

Morten Nørgaard

Direktør / Lead auditor

Tlf.: + 45 24 49 13 74
Email: mnr@byggekvalitet.dk

Arbejdsområder:
Ledelse
Administration
Energimærkning af bygninger
ISO 9001
Huseftersyn
Tæthedsmåling af bygninger
Termografi inspektion af bygninger
Bedre Bolig

Klaus Ising Hansen

Klaus Ising Hansen

Lead auditor

Tlf.: + 45 72 16 02 42
Mobil: + 45 40 29 76 74
Email: kih@byggekvalitet.dk

Arbejdsområder:
Kloak
VVS
Diamantboring og -skæring
Fuge- og tætningsarbejde på bygninger
Indvendig ledningsrenovering
Kurser
VE-området

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Administration
Hjemmeside

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Administration
Fakturering

Johs. Pedersen

Johs. Pedersen

Lead auditor

Tlf.: + 45 72 16 02 43
Mobil: + 45 24 59 81 91
Email: jop@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Kloak
VVS
VE-området
Bedre Bolig
Kurser

Jens Peder Guldberg

Jens Peder Guldberg

Lead auditor

Tlf: + 45 72 16 02 87
Mobil: + 45 22 36 29 90
Email: jpg@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Kloak
GVK
Styret boring
Fuge- og tætningsarbejde på bygninger

Martin Skovgaard Sørensen

Martin Skovgaard Sørensen

Lead auditor

Tlf: + 45 72 16 02 44
Mobil: + 45 28 11 65 05
Email: mss@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Kloak
VVS
Energimærkning af bygninger
ISO 9001
Huseftersyn
Bedre Bolig
VE området
Tæthedsmåling af bygninger
Termografiinspektion af bygninger
Energibesparelse jf. aftale af 2016

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen

Lead auditor

Mobil: + 45 27 57 46 47
Email: hni@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Dansk Vindues Verifikation(DVV)
Energimærkning af vinduer

Henrik Olesen

Henrik Olesen

Lead auditor

Mobil: + 45 52 13 23 36
Email: heo@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Dansk Vindues Verifikation(DVV)
Energimærkning af vinduer
Energimærkning af bygninger
ISO 9001

Thomas Holland

Thomas Holland

Lead auditor

Mobil: +45 52 13 24 02
Email: thho@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Kloak
VVS
VE-området

Lisbeth Otvald

Lisbeth Otvald

Lead auditor

Tlf.: +45 52 18 59 91
E-mail: liot@byggekvalitet.dk

Arbejdsområder:
Energimærkning af bygninger (EMO)
ISO 9001

Thomas Olsen

Thomas Olsen

Lead auditor

Tlf.: +45 27 84 54 18
Email: thoo@byggekvalitet.dk

Arbejdsområder:
El
VE-området

Casper Høj Sørensen

Casper Høj Sørensen

Lead auditor

Mobil: + 45 20 63 51 36
Email: chs@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Kloak
VVS
Energimærkning af bygninger
ISO 9001
Tæthedsmåling af bygninger
Termografiinspektion af bygninger
Bedre Bolig

Torben Bonde

Torben Bonde

Lead auditor (ekstern)

Tlf.: +45 72 21 56 73
E-mail: tobo@byggekvalitet.dk

Ekstern auditor på El-området

Rex Andersen

Rex Andersen

Forretningsudvikler

Mobil: +45 27 64 54 01
Email: rea@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Forretningsudvikling

Tobias Jørgensen

Tobias Jørgensen

Lead auditor

Mobil: +45 27 64 54 83
Email: toj@byggekvalitet.dk

Arbejdsområde:
Kloak