Tæthedsmåling og termografiinspektion

På denne side kan du finde oplysninger vedrørende områderne for tæthedsmåling af bygninger samt termografi inspektion. 

Tilmelding til området for energimærkning af bygninger

Herunder huseftersynsordning samt tæthedsmåling og termografiinspektion af bygninger.

Prisliste for området tæthedsmåling af bygninger

Certificeringsforløb

02. maj 2013

Certificeringsforløb:

  1. Virksomheden kontakter os og indgår en skriftlig certificeringsaftale. Aftalen findes i blokken ovenfor.
  2. Virksomheden udarbejder et KS system målrettet mod de aktiviteter, som der søges om certificering til
  3. Virksomhedens KS system fremsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol
  4. Byggeriets Kvalitetskontrol evaluerer KS systemet, og foretager eventuelt et auditbesøg på virksomheden
  5. Når KS systemet er implementeret aftales tidspunkt for certificeringsaudit på virksomheden
  6. Et certifikat med en gyldighed på 3 år udstedes til virksomheder, som gennemfører certificeringsaudit med et positivt resultat

Overvågningsaudit:

    7.    De næste 2 år gennemføres overvågningsaudit på virksomheden 
           med intervaller på maksimalt 12 måneder

Recertificering:

    8.    Efter 3 år gennemføres en fuld recertificering af virksomheden

Certificerede virksomheder

Gyldige certificeringer vedr. tæthedsmåling - trykprøvning af bygninger

Gyldige certificeringer vedr. termografi inspektion af bygninger

Listerne er sorteret på de ID numre virksomhederne er oprettet med i vores system.

Listen ajourføres løbende ved ændringer.

Gyldigheden af en certificering kan bekræftes ved henvendelse på tlf.: 72 16 01 10 eller bk@byggekvalitet.dk

Certificeringskrav, tæthedsmåling

Herunder findes de særlige vilkår for certificering, indeholdende supplerende certificeringskrav til tæthedsmåling af bygninger, der er gældende ved certificering efter DS/EN ISO 9001:2008 i kombination med og standarderne 13829:2000 og/eller DS/EN ISO 9972:2015.

Certificering til ISO9001:2008 og DS/EN 13829:2000:            
BK/SVC/13829

Certificering til ISO9001:2008 og DS/EN ISO 9972:2015:
BK/SVC/9972

Ønsker du at vide mere om certificering til tæthedsmåling, kontakt Morten Nørgaard på tlf.: +45 24 49 13 74 eller pr. mail på mnr@byggekvalitet.dk

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk