Styret boring og gennempresning

Byggeriets Kvalitetskontrol certificerer og godkender virksomheder som udfører Styret Boring og gennempresning.

Byggeriets Kvalitetskontrol er godkendt til, at certificere virksomheder der udfører styret boring på Banedanmarks arealer og vi samarbejder med NO DIG "kontrolordning for styret boring og gennempresning" således, at Byggeriets Kvalitetskontrol foretager alle audit- og kontrolaktiviteter på kontrolordningens tilsluttede virksomheder.

Tilmelding til området for styret boring og gennempresning

Prisliste for området for styret boring og gennempresning

Se mere om kontrolordningen

Læs mere om "kontrolordning for Styret Boring og gennempresning på:
NO DIG Kontrolordning

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk