Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

PRISLISTER

Prislister for godkendelse og certificering af kvalitetsstyringssystemer


PRISLISTER FOR 2019

Generelt
Omkostninger til transport og ophold m.v. er indeholdt i prislisternes opgivne priser.

PRISLISTE gældende fra 01.01.2019 for:
- Autorisationsområdet (kloak, vvs og el) efter Sikkerhedsstyrelsens krav
- VE-området efter Energistyrelsens krav
- BedreBolig ordningen efter Energistyrelsens krav
- El-termografering efter DBI retningslinje 010-2
- Tæthedsmåling af bygninger efter BK/SVC 13829 og BK/SVC 9972

PRISLISTE gældende fra 01.01.2019 for:
- Energimærkning af bygninger efter ISO 9001:2015 og Energistyrelsens krav

PRISLISTE gældende fra 01.01.2019 for:
- Styret boring og gennempresning efter krav fra Banedanmark jf. Banenorm BN 1-13-2
- Styret boring og gennempresning efter krav fra NO-DIG Kontrolordning

PRISLISTE gældende fra 08.04.2019 for:
- Diamantboring og -slibning efter DEB's kravspecifikationer
- Fuge- og tætningsarbejde på bygninger efter FSO's kravspecifikationer
- Tækkearbejde af bygninger efter Tækkelaugets kravspecifikationer

PRISLISTE gældende fra 01.01.2019 for:
- Indvendig ledningsrenovering af afløbsledninger i henhold til ISO 12296 serien

PRISLISTE gældende fra 01.01.2019 for:
- DVV produktcertificering i henhold til VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser (TB)

PRISLISTE gældende fra 01.01.2019 for:
- Konsulenthjælp til ARBEJDSMILJØ og APV for mindre virksomheder

 

 

TILMELDING

Se mere om tilmelding og aftaleindgåelse