Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Ledelsens erklæring om upartiskhed

En af Byggeriets Kvalitetskontrols politikker og kerneværdier er uvildighed.
Det er derfor afgørende for Byggeriets Kvalitetskontrol, at håndtere alle potentielle interessekonflikter for, at sikre objektivitet af Byggeriets Kvalitetskontrols certificeringsydelser.

Byggeriets Kvalitetskontrol vedligeholder uvildighedspolitikken ved, at følge interne uvildighedsprocedurer og ved inddragelse af eksterne interessenter i bedømmelsen af om uvildighedspolitikken overholdes.

Byggeriets Kvalitetskontrols topledelse afgiver hermed erklæring om, at de er bekendt med, og forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af godkendelses- og certificeringsaktiviteterne i relation til ledelsessystemer.