Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Behandling af Klager og Anker

Klager

På trods af de bedste intentioner om det modsatte kan der opstå en situation, som giver anledning til at indgive en klage.

Byggeriets Kvalitetskontrol har derfor en procedure der har som formål, at sikre en rettidig og uvildig behandling af klager.

Klager kan vedrøre certificeringsaktiviteter vi er ansvarlige for, en certificeret kunde eller inspektioner udført af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Byggeriets Kvalitetskontrol kvitterer for modtagelse af klager og anker senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, samtidigt hermed oplyses hvor lang behandlingstid der kan forventes.

Klager sendes skriftligt til:
Byggeriets Kvalitetskontrol
Ådalen 13A
6600 Vejen
bk@byggekvalitet.dk 

Byggeriets Kvalitetskontrol vil snarest vende tilbage med et begrundet svar på klager. Den begrundelse der ligger til grund for svaret er gennemgået og godkendt af mindst én person, der ikke tidligere har været involveret i emnet for klagen.

 

Anker

Anker omfatter afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Personer der behandler og træffer beslutning i ankesager, er derfor ikke være de samme, som har udført audit og truffet beslutninger på grundlag heraf.

Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.

Appellanten underrettes om modtagelsen af anken, og orienteres om hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet af behandlingen af anken.