Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Behandling af anker og klager


ANKER

Anker omfatter afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol

Personer der behandler og træffer beslutning i ankesager, må ikke være de samme som har udført audit og truffet beslutninger på grundlag heraf.

Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.

Anker besvares senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.

Appellanten underrettes om modtagelsen af anken, og orienteres om hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet af behandlingen af anken. På autorisationsområderne skal appellanten orienteres om, at afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol, kan ankes til Sikkerhedsstyrelsen indenfor en frist på 4 uger.

Den beslutning der formidles til appellanten, træffes og godkendes af en eller flere personer, der ikke tidligere har været involveret i emnet for ankesagen.KLAGER

Klager omfatter utilfredshed med det, der ikke er afgørelser

Ved klager vedrørende certificerede virksomheder undersøges det indledningsvist, om klagen vedrører certificeringsaktiviteter Byggeriets Kvalitetskontrol er ansvarlig for. Hvis det vurderes at være tilfældet behandles klagen.

Klagen undersøges med udgangspunkt i effektiviteten af den certificerede virksomheds ledelsessystem, og klager forelægges den pågældende virksomhed på et passende tidspunkt. 

Byggeriets Kvalitetskontrol bekræfter modtagelse af klagen, og underretter klageren om, hvordan sagen skrider frem, og om resultatet.

Den beslutning der formidles til klageren, træffes og godkendes af en person, der ikke har været involveret i emnet for klagen.

Det skal sammen med virksomheden og klageren afgøres, hvorvidt og i hvilket omfang emnet for klagen og løsningen skal offentliggøres.