Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Presse og meddelelser


02.10.2014
Bygge- og miljøansøgninger digitaliseres
Den 1. december 2014 træder en ny lov om bygge- og miljøansøgninger i kraft.
Se mere her


05.08.2014
Ny fælles autorisationslov pr. 02.06.2014
Information om den nye fælles autorisationslov vedr. kloak, el og VVS.
Se mere her


12.05.2011
Kravene til certificerede energimærkningsvirksomheder justeres pr. 01.10.2011
Med virkning fra 01.10.2011 justeres kravene til certificerede energimærkningsvirksomheder, bl.a. til behandlingen af klager fra bygningsejere.
Allerede fra den 16.05.2011 tillades det, at energimærkningskonsulenter med kompetencer til enfamiliehuse må energimærke flerfamiliehuse med areal op til 500m2.
Derudover lempes kravene til egenkontrollen for konsulenter, der kun udfører få energimærker.
Se mere her


01.12.2009
Den første energimærkningsvirksomhed i Sønderjylland er
certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S har certificeret Rådgivende Ingeniørfirma C. G. Teknik 90 ApS, Rødding - hermed blev de det første certificerede
energimærkningsfirma i Sønderjylland.
Se mere her


26.10.2009
Byggeriets Kvalitetskontrol har opnået DANAK blå stempel

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S har netop certificeret den første virksomhed, BYG & LEV, til at forestå energimærkning af bygninger i henhold til Energistyrelsens krav
Se mere her


19.10.2009
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er blevet akkrediteret af DANAK

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S har netop opnået akkreditering af DANAK, til at certificere energimærkningsfirmaers kvalitetsstyringssystemer. Kravet om certificeret kvalitetsstyring af energimærkning er fastlagt i bekendtgørelse om energimærkning, og ifølge bekendtgørelsen skal alle energimærkningsfirmaer have et certificeret kvalitetsstyringssystem senest 1. maj 2011.
Se mere her


Kloakmestereksamen 2009  

I maj 2009 gennemførtes den teoretiske kloakmestereksamen. 
Årets teoretiske kloakmestereksamen blev i år gennemført på 9 forskellige uddannelsesinstitutioner rundt om i landet.
284 personer deltog og 198 bestod eksamen, hvilket udgør cirka 70 %.
Se mere her


Byggeriets Kvalitetskontrol oplever jævnligt, at kloakmestrenes faglige stolthed sættes på prøve!!  

Der er mange kloakmestre som beskæftiger sig med udbedring af rotteskader på private installationer. Selvom opgaverne løses af kompetente medarbejdere, med ønsket om at efterleve gældende regler, kan dette nogen gange være vanskeligt, når skaden er omfattet af en forsikring.
Se mere her


Kloakmestrenes Kvalitetskontrol ændrer navn  

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol ændrer i 2009 navn til Byggeriets Kvalitetskontrol  
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol blev i 2001 stiftet af Dansk Byggeri, som en konsekvens af en ændring i autorisationslovgivningen, hvorefter autoriserede kloakmestre skulle anvende et kvalitetsstyringssystem, som underlægges en 3. parts kontrol hos en uvildig kontrolinstans.
Se mere her


Lokal nedsivning af tagvand kan reducere oversvømmelser i hovedkloaksystemet og kældre  

Klimaforandringerne med såkaldt ”monsterregn” vil fremover give øgede problemer med oversvømmelser i hovedkloakker og private kældre m.v.
Se mere her


Fusion

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S blev i 2001 stiftet af Dansk Byggeri, som en konsekvens af en ændring i autorisationslovgivningen, hvorefter autoriserede kloakmestre skulle anvende et kvalitetsstyringssystem, som underlægges en 3. parts kontrol hos en uvildig kontrolinstans.
Se mere her


Kloakken - den glemte del af huset

Mange boligejere glemmer at få vedligeholdt kloakinstallationen, som omfatter rør, brønde og afløbsinstallationer i huset. Og det kan give ubehagelige overraskelser, hvis toilettet pludselig løber over, eller der bliver fri adgang for rotter.
Se mere her


Udnævnelse

Direktør for Kloakmestrenes Kvalitetskontrol: Chefkonsulent Klaus Ising Hansen er pr. 1. maj 2007 udnævnt som direktør for Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Klaus Ising Hansen har arbejdet i Kloakmestrenes Kvalitetskontrol siden opstarten i 2001.
Se mere her