Ajourføring for kloakmestre 2022

Der er stadig ledige pladser på vores ajourføringskurser.

Tilmelding sker online efter først-til-mølle princippet. 

Find ønsket dato og sted herunder. Klik, se kursusindhold og tilmeld:
Tilmelding sker gennem vores ejere Dansk Industri's (DI) kursusmodul.

07.04.2022 - Kursus 01 - 9220 Aalborg Ø

19.04.2022 - Kursus 04 - 7400 Herning

21.04.2022 - Kursus 02 - 8920 Randers NV

03.05.2022 - Kursus 22 - 4180 Sorø (EKSTRAKURSUS)

 


Kurset henvender sig til kloakmestre, formænd, rådgivere, sagsbehandlere og tilsynsførende.

INDHOLD

  • DS 432:2020, herunder fortolkninger af indhold, klimasikring mv.
  • Autorisationslovens bestemmelser, herunder autorisationsgrænser
  • LER 2.0 – Hvilke ændringer kan forventes og tidsplan for implementering
  • Kloakmesterens ansvar for det udførte kloakarbejde
  • Indlæg ved TungVognsSpecialisten ApS om køre-hviletid, farligt gods, fastgørelse af materiel mv.
  • Projektering og dimensionering af olie- og fedtudskillere
  • Dræning af bygninger, herunder vægdræn
  • ERFA-udveksling mellem kursusdeltagerne

PRIS
Pris pr. kursusdeltager: 1.895 Kr. (ekskl. moms)

RABATTER
Rabat for kunder ved Byggeriets Kvalitetskontrol: 500 Kr.

Herudover yder Kloaksektionen under Dansk Industri og/eller Danske Kloakmestre et tilskud på 500 Kr. til deres medlemmer, der deltager i kurset. Der ydes kun ét tilskud pr. virksomhed.

Rabatten fratrækkes ved fakturering af kurset, og kan ikke ses i forbindelse med tilmeldingen.


Byggeriets Kvalitetskontrol forbeholder sig ret til aflysning pga. Corona eller ved for få deltagere
Se almindelige betingelser for kurser