VE-området

Virksomheder der monterer små VE-anlæg.

Byggeriets Kvalitetskontrol er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at certificere virksomheder der installerer eller monterer små vedvarende energianlæg iht. bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg, nr. 1047 af 26/08/2013.

Små vedvarende energianlæg

  • Solcelleanlæg
  • Solvarmeanlæg
  • Varmepumper
  • Biomassekedler og -ovne

Tilmelding til VE-området

Herunder solceller, solvarme, varmepumper og biomassefyr

Prisliste for VE-området

Sådan bliver du certificeret og opnår en VE-godkendelse

Certificeringsaftale
Du skal indgå en certificeringsaftale med Byggeriets Kvalitetskontrol.

Find certificeringsaftalen under 'Tilmelding til VE-området' i blokken ovenfor.

Udarbejdelse af virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS)
Derefter udarbejder du et KLS der er målrettet den eller de VE-teknologier du ønsker godkendelse inden for.

For at lette dit arbejde med udarbejdelse af KLS har Byggeriets Kvalitetskontrol udarbejdet 3 forskellige KLS-skabeloner, hvor du kan vælge den af skabelonerne der passer bedst, som grundlag for et KLS for din virksomhed.

Skabelon til KLS-håndbog findes i blokken 'KLS håndbog med bilag' nedenfor.

Ansøgning om første gangs godkendelse af KLS
Følgende dokumenter indsendes samlet til Byggeriets Kvalitetskontrol:

  • Den udfyldte og underskrevne certificeringsaftale
  • Virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS)
  • Dokumentation for virksomhedens VE-uddannedes kompetencer (eksamensbeviser som omfatter uddannelse for hver af de 4 typer godkendelse, der søges godkendelse til) - cpr.nr. SKAL slettes. Kravene til uddannelse fremgår i Bekendtgørelse nr. 1047 og 1229.

Ovennævnte dokumentation fremsendes gerne i elektronisk form til bk@byggekvalitet.dk.

Når det fremsendte kan godkendes, fremsender vi meddelelse om foreløbig godkendelse til dig.

Virksomheden skal herefter elektronisk ansøge om VE-godkendelse hos Energistyrelsen.
Find ansøgningsskemaet her

Undervejs i ansøgningen skal du invitere Byggeriets Kvalitetskontrol ind som tilknyttet administrator.

Til invitationen bedes mailadressen bk@byggekvalitet.dk benyttes
Byggeriets Kvalitetskontrol modtager herefter et link, som vi skal validere jeres ansøgning i.

Når dette er sket behandler Energistyrelsen jeres ansøgning om VE-godkendelse.
Vejledning til udfyldelse af ansøgning findes her


Endelig godkendelse af KLS
Byggeriets Kvalitetskontrol foretager første auditbesøg hos virksomheden, så endelig godkendelse (certificering) kan udstedes efter maksimalt 2 år.

Virksomhedens efterlevelse af KLS auditeres herefter af Byggeriets Kvalitetskontrol med intervaller, så fornyet certificering ikke overstiger 2 år.

For virksomheder med autorisation inden for enten vvs- eller el-området, kan auditbesøgene på aut. området og VE-området foretages i kombination, hvorved der opnås en rabat hos Byggeriets Kvalitetskontrol.

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk