Indvendig ledningsrenovering (ILR)

Byggeriets Kvalitetskontrol certificerer kloakautoriserede virksomheder der udfører strømpeforing af gravitationsledninger op til Ø 300 mm i henhold til nedenstående kravspecifikation.

Det er et krav, at virksomheden har et certificeret KLS system for autoriseret kloakarbejde, der opfylder autorisationslovens bestemmelser.

Derudover skal virksomheden udarbejde en Deklaration iht. Byggeriets Kvalitetskontrols vejledning for Deklaration for indvendig ledningsrenovering ved gravitation af 01.01.2023.

Læs her om hvordan I opnår certificering og om kravene for certificering for udførelse af Indvendig LedningsRenovering (ILR).

Tilmelding til området for Indvendig LedningsRenovering (ILR)

Prisliste for området for Indvendig LedningsRenovering (ILR)

Deklaration for Indvendig LedningsRenovering (ILR)

Kontakt Byggeriets Kvalitetskontrol for yderligere information og for at få en skabelon til udarbejdelse af Deklaration.

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk