El-termografering

Virksomheder der udfører El-termografering i tavler.

Byggeriets Kvalitetskontrol er godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) til at foretage 3. parts audit og certificering af virksomheder der udfører El-termografering iht. DBI-retningslinje 010-2.

Tilmelding til området for el-termografering efter DBI retningslinje 010-2

Prisliste for området for el-termografering

Sådan bliver du certificeret

Certificeringsaftale
For at opnå certificering skal der indledningsvist indgås en certificeringsaftale med Byggeriets Kvalitetskontrol, den kan findes i blokken ovenfor.

Udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem (KLS)
Du skal derefter udarbejde et KLS for din virksomhed iht. til DBI-retningslinje 010-2, Appendiks A.

Tilmelding og ansøgning om godkendelse af virksomheden
Følgende dokumentation skal indsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol:

  • Den udfyldte certificeringsaftale
  • Virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS)

Ovennævnte dokumentation fremsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol, gerne i elektronisk form på bk@byggekvalitet.dk

Auditbesøg og certificering af virksomheden
Byggeriets Kvalitetskontrol vurderer den modtagne dokumentation og kontakter dig for at aftale tidspunkt for et auditbesøg hos virksomheden.
På auditbesøget vurderes det om KLS efterleves i virksomheden.

Når Byggeriets Kvalitetskontrol kan godkende virksomhedens efterlevelse af KLS, udstedes et certifikat med gyldighed på 3 år.

Byggeriets Kvalitetskontrol foretager derefter auditbesøg hos virksomheden med intervaller der ikke overstiger 12 måneder.

Virksomhedens ansøgning og godkendelse som El-termografivirksomhed af DBI
Når din virksomhed er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol kan ansøgning om godkendelse indsendes til DBI iht. DBI Retningslinje 010-2 pkt. 50.

Certifikatet udstedt af Byggeriets Kvalitetskontrol indsendes til DBI sammen med øvrig dokumentation.

Se F&Ps liste over godkendte virksomheder

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk