Diamantboring og -skæring

Byggeriets Kvalitetskontrol certificerer KS systemer på virksomheder, der foretager diamantboring og -skæring.

Byggeriets Kvalitetskontrol certificerer KS systemer på virksomheder, der foretager diamantboring og -skæring efter principperne i ISO 9001:2015 og gældende kravspecifikation for certificering af virksomheder der udfører diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt.

Tilmelding til området for diamantboring og -skæring

Prisliste for området for Diamantboring og -skæring

Certificerede virksomheder

Liste over certificerede virksomheder

I listen over certificerede virksomheder kan der søges på: Navn, adresse, post nr. og by ved at trykke "Ctrl - B".

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk