BedreBolig

Byggeriets Kalitetskontrol godkender virksomheder i overensstemmelse med BEK nr. 1391 af 22.11.2016. Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der leverer rådgivning og projektering m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger.

Tilmelding til området for Bedre Bolig

Prisliste for BedreBolig-ordningen

Se mere om BedreBolig-ordningen

Godkendelsesforløb

Vejen til BedreBolig certificering

  1. Kontakt Byggeriets Kvalitetskontrol for indgåelse af aftale om certificering
  2. Udarbejdelse af KS system (hent vejledning via ovenstående link)
  3. Send KS systemet til Byggeriets Kvalitetskontrol til evaluering og forhåndsgodkendelse
  4. Når KS systemet er forhåndsgodkendt ansøges om endelig godkendelse som BedreBolig-rådgiver.
    Ansøg om endelig godkendelse her
  5. Første auditbesøg foretages af Byggeriets Kvalitetskontrol max. 1 år efter forhåndsgodkendelse
  6. Derefter foretager Byggeriets Kvalitetskontrol løbende auditbesøg i virksomheden, med intervaller på max. 2 år

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk