Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Afslag, tilbagetrækning, suspendering og indskrænkning

Der kan meddeles afslag, tilbagetrækning, suspendering eller indskrænkning i følgende tilfælde:

  1. Kundens ledelsessystem vedvarende eller i alvorlig grad ikke opfylder de gældende krav
  2. Kunden ikke opfylder certificeringsaftalen eller ikke tillader, at der gennemføres audit
  3. Kunden frivilligt har bedt om suspendering, indskrænkning eller tilbagetrækning


Gyldighedsområdet kan endvidere indskrænkes i følgende tilfælde:

  1. På kundens anmodning, og efter en tilpasning af ledelsessystemet
  2. Som følge af auditaktiviteter hos kunden


Suspenderinger bør max. have en varighed af 6 måneder. Når denne tidsfrist nås, skal ledende auditor vurdere, om der skal indstilles til at certificeringen trækkes tilbage eller indskrænkes.


Gyldighedsområdet for en certificering skal indskrænkes til ikke at omfatte de dele, der ikke opfylder kravene, når virksomheden vedvarende eller i alvorlig grad ikke opfylder certificeringskravene til de pågældende dele af gyldighedsområdet.


Ledende auditor skal begrunde indstillinger om en tilbagetrækning, suspendering, eller indskrænkning af en certificering, og derudover beskrive mulighederne for anke, overfor kunden.


Inden beslutninger om afslag, tilbagetrækninger, suspenderinger eller indskrænkninger træffes, skal beslutningen godkendes af direktøren.


Meddelelse om beslutningen sendes herefter til kunden og til relevante myndigheder.


Kunden må efter et afslag, tilbagetrækning eller suspendering ikke markedsføre sig som godkendt eller certificeret, eller efter en indskrænkning markedsføre sig indenfor områder, der ligger udenfor certificeringen eller godkendelsen.