Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Certificeringsforløb

Certificeringsforløbet består af følgende:

 

  • Virksomheden fremsender et ansøgningsskema og en udfyldt aftaleseddel (LINK)
  • Auditor gennemgår ansøgning og aftaleseddel, og planlægger evt. et optagelsesbesøg på virksomheden, hvor det verificeres, hvorvidt produktet ligger inden for rammerne fastsat i gældende udgave af Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation (Herefter TB for DVV) og dermed kan certificeres.
  • Virksomheden fremsender produktbeskrivelser, tegninger, datablade og et kvalitetsledelsessystem til evaluering (Fase 1 gennemgang)
  • Auditor evaluerer det fremsendte, udfører rapport af fase 1, foretager et telefoninterview med den produktansvarlige, og planlægger fase 2 auditbesøg på virksomhedens produktionssted.
  • Fase 2 audit gennemføres på virksomhedens produktionssted, hvor det afgøres, hvorvidt kvalitetsledelsessystemet følges og hvorvidt produktet og produktfrembringelsen, herunder virksomhedens egenkontrol og produktfrigivelse overholder kravene i TB for DVV.
  • Hvis systemet ses fuldt implementeret, krav til produkt og produktion ses overholdt, og der ikke findes afvigelser, udstedes der et produktcertifikat med en gyldighed på 2 år. Hvis der er afvigelser fra besøget på virksomheden, skal disse lukkes inden et certifikat udstedes.

Der udføres herefter årlig eller halvårlig overvågningsaudit på virksomheden i henhold til krav beskrevet i TB for DVV.

 

Henvisninger:

http://dvv.dk/

https://www.vinduesindustrien.dk