Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

KLS HÅNDBOG med BILAG

KLS skabelonerne er udformet som generelle vejledninger, som inspiration til virksomheder, der skal udarbejde et kvalitetsledelsessystem (KLS).
Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig intet ansvar for, om anvendelsen af skabelonerne kan føre til en godkendelse.

KLS HÅNDBOG:
KLS skabelon til brug for udarbejdelse af et kvalitetsledelsessystem (KLS) for en autoriseret virksomhed indenfor  VVS-området.

KLS skabelon nr. 01
For virksomheder hvor alle ledelsesmæssige opgaver varetages af den fagligt ansvarlige

KLS skabelon nr. 02
For virksomheder hvor de ledelsesmæssige opgaver varetages af flere personer


KLS BILAG:

Bilag 01 - Aftaleseddel

Bilag 02 - Lovgivnings- og vejledningsmateriale

Bilag 03 - Kompetenceskema

Bilag 04 - Prøve- og måleudstyr

Bilag 05 - Projektgennemgang

Bilag 06 - Ledelsens evaluering

Bilag 07 - Afvigelsesrapport

Bilag 08 - Proces- og slutkontrol - Vand og afløb

Bilag 09 - Lejeaftale

Bilag 10 - Proces- og slutkontrol - Gasinstallationer

Bilag 11 - Færdigmeldingsblanket

Bilag 12 - Erklæring for kabel- og rørarbejde

Bilag 28 - Servicerapport afløbsinstallationer


ANSÆTTELSESAFTALE

Bilag 38 - Ansættelsesaftale for fagligt ansvarlige


ARBEJDSMILJØ

Procedure:
Bilag 104 - Procedure for virksomhedens arbejdsmiljøindsats

Bilag:
Bilag 18 - Arbejds- Plads- Vurdering (APV)

Bilag 22 - Basisinstruks VVS-arbejde

Bilag 23 - Basisinstruks andre arbejdsprocesser

Bilag 24 - Liste over farlige stoffer