Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Sådan bliver du certificeret

Certificeringsaftale
For at opnå certificering skal der indledningsvist indgås en aftale med Byggeriets Kvalitetskontrol her

Udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem (KLS)
Du skal derefter udarbejde et KLS for din virksomhed. KLS skal målrettes den eller de VE-teknologier der ønskes certificering til.

Til brug for udarbejdelsen kan du finde en KLS-skabelon for en VE-virksomhed her

Tilmelding og ansøgning om godkendelse af KLS
Følgende dokumentation skal indsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol:

  • Den udfyldte certificeringsaftale
  • Virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS)
  • Dokumentation for den VE-uddannede medarbejders kompetencer, herunder eksamensbevis (evt. cpr.nr. SKAL slettes)

Ovennævnte dokumentation fremsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol, gerne i elektronisk form på bk@byggekvalitet.dk

Evaluering og første auditbesøg hos virksomheden
Byggeriets Kvalitetskontrol evaluerer den modtagne dokumentation og kontakter dig for at aftale tidspunkt for et auditbesøg hos virksomheden.
På auditbesøget vurderes det om KLS efterleves i virksomheden.

Første gangs certificering af virksomhedens KLS (forhåndsgodkendelse)
Når Byggeriets Kvalitetskontrol kan godkende virksomhedens efterlevelse af KLS, udstedes et foreløbigt godkendelsesbevis (certifikat) med gyldighed på 2 år.

Endelig certificering af virksomheden
Byggeriets Kvalitetskontrol foretager næste auditbesøg hos virksomheden, så endelig godkendelse (certificering) kan udstedes efter maksimalt 2 år.
Virksomhedens efterlevelse af KLS auditeres herefter af Byggeriets Kvalitetskontrol med intervaller der ikke overstiger 2 år.