Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

KLS håndbog med bilag

KLS skabelonerne er udformet som generelle vejledninger, som inspiration til virksomheder, der skal udarbejde et kvalitetsledelsessystem (KLS).
Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig intet ansvar for, om anvendelsen af skabelonerne kan føre til en godkendelse.

KLS HÅNDBOG:
KLS skabelon til brug for udarbejdelse af et kvalitetsledelsessystem (KLS) for en autoriseret virksomhed indenfor kloakområdet.

KLS skabelon nr. 01
For virksomheder hvor alle ledelsesmæssige opgaver varetages af den fagligt ansvarlige

KLS skabelon nr. 02
For virksomheder hvor de ledelsesmæssige opgaver varetages af flere personer


KLS BILAG:

Bilag 01 - Aftaleseddel

Bilag 02 - Lovgivnings- og vejledningsmateriale

Bilag 03 - Kompetenceskema

Bilag 04 - Prøve- og måleudstyr

Bilag 05 - Projektgennemgang

Bilag 06 - Ledelsens evaluering

Bilag 07 - Afvigelsesrapport

Bilag 08 - Proces- og slutkontrolskema for alm. kloakarbejde

Bilag 09 - Lejeaftale

Bilag 10 - Proces- og slutkontrolskema for strømpeforing

Bilag 11 - Færdigmeldingsblanket


SUPPLERENDE KLS BILAG:

Bilag 14 - TV rapport

Bilag 15 - Arbejdsmappe - kloakarbejde

Bilag 25 - Proces- og slutkontrol - Fundamenter og gulve

Bilag 26 - Proces- og slutkontrol - Jordarbejde

Bilag 27 - Proces- og slutkontrol - Belægningsarbejde

Bilag 28 - Servicerapport afløbsinstallationer

Bilag 28a - Serviceaftale - afløbsinstallationer

Bilag 30 - Tæthedsprøvning jf. DS 455

Bilag 31 - Tjekliste ved forsikringsskader

Bilag 32 - Tegning / skitse


ANSÆTTELSESAFTALE

Bilag 38 - Ansættelsesaftale for fagligt ansvarlige


KONTROLORDNINGEN FOR STYRET BORING

Procedure:
Efter kravene i Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Bilag 103 - Procedure for styret boring

Bilag:
Borerapporten ligger som link på denne side og skal navngives "bilag 17"
Bilag 17 - Kontrolordningens autoriserede borerapport


ARBEJDSMILJØ

Procedure:
Bilag 104 - Procedure for virksomhedens arbejdsmiljøindsats

Bilag:
Bilag 18 - Arbejds- Plads- Vurdering (APV)

Bilag 19 - Basisinstruks Kloakarbejde

Bilag 20 - Basisinstruks Jord- og beton- og anlægsarbejde

Bilag 23 - Basisinstruks andre arbejdsprocesser

Bilag 24 - Liste over farlige stoffer