Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Forretningsområder

Sådan bliver du certificeret


Certificeringsaftale
For at opnå certificering skal der indledningsvist indgås en certificeringsaftale med Byggeriets Kvalitetskontrol, den kan hentes her

Udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem (KLS)
Du skal derefter udarbejde et KLS for din virksomhed iht. til DBI-retningslinje 010-2, Appendiks A.

Tilmelding og ansøgning om godkendelse af virksomheden
Følgende dokumentation skal indsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol:

  • Den udfyldte certificeringsaftale
  • Virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS)

Ovennævnte dokumentation fremsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol, gerne i elektronisk form på bk@byggekvalitet.dk

Auditbesøg og certificering af virksomheden
Byggeriets Kvalitetskontrol vurderer den modtagne dokumentation og kontakter dig for at aftale tidspunkt for et auditbesøg hos virksomheden.
På auditbesøget vurderes det om KLS efterleves i virksomheden.

Når Byggeriets Kvalitetskontrol kan godkende virksomhedens efterlevelse af KLS, udstedes et certifikat med gyldighed på 3 år.

Byggeriets Kvalitetskontrol foretager derefter auditbesøg hos virksomheden med intervaller der ikke overstiger 12 måneder.

Virksomhedens ansøgning og godkendelse som El-termografivirksomhed af DBI
Når din virksomhed er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol kan ansøgning om godkendelse indsendes til DBI iht. DBI Retningslinje 010-2 pkt. 50.
Certifikatet udstedt af Byggeriets Kvalitetskontrol indsendes til DBI sammen med øvrig dokumentation.