KloakmesterNYT

Februar 2022: KloakmesterNyt nr. 41
Uddrag: Kurser, Opfølgning på kontrolinstansens besøg og forberedelse på audit.
Tilslutning til skelbrønd. Spørgsmål/svar fra svartjeneste

--------------------------------------

August 2020: KloakmesterNyt nr. 40
Uddrag: Ny DS 432:2020 Afløbsinstallationer er udkommet
Ajourføringskurser for kloakmestre 2020/21
KLS-skabeloner samt Drift- og vedligeholdelsesmanualer er opdateret

--------------------------------------

August 2019: KloakmesterNyt nr. 39
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre 2019/20
Sikkerhedsstyrelsen har skærpet kravene
Autorisationslovgivningen er ændret
Oplysninger om fedtudskillere, rottesikring m.m.

--------------------------------------

Oktober 2018: KloakmesterNyt nr. 38
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre 2018/19
Færdiggørelse af arbejde udført af anden autoriseret virksomhed
Ansøgning om dispensation
Spørgsmål og svar af generel interesse

--------------------------------------

Maj 2018: KloakmesterNyt nr. 37
Uddrag: Nyt bygningsreglement (BR18) pr. 01.01.2018
Ny rottebekendtgørelse pr. 01.01.2018
Ændrede krav til KLS systemer jf. bekendtgørelse nr. 629
Dispensation til at arbejde uden fagligt ansvarlig

--------------------------------------

December 2017: KloakmesterNyt nr. 36
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre 2017/18
Fristerne for certificering og recertificering skal overholdes konsekvent
Hvordan er autorisationsreglerne ved diverse ændringer i virksomheden
Priser for 2018

--------------------------------------

Maj 2017: KloakmesterNyt nr. 35
Uddrag: Ny fortolkning af regler for udførelse af regnvandsinstallationer
Hvem har ansvaret ved fejlkoblinger i forbindelse med kloakseparering?
Byggeriets Kvalitetskontrol overdrager "Smart KLS" til anden operatør

--------------------------------------

November 2016: KloakmesterNyt nr. 34
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre og kloakrørlæggere m.v.
Vi tilbyder nu mindre virksomheder hjælp til, at opfylde arbejdsmiljøloves krav
Drifts- og vedligeholdelsesplaner er nu også med LAR beskrivelser
Dom fra Vestre Landsret fratager husejere muligheden for lavtskyllende toiletter

--------------------------------------

December 2015: KloakmesterNyt nr. 33
Uddrag: Præcisering af artikel om højsvandslukkere
Ny grøn Bolig Job Ordning for 2016 og 2017 er vedtaget
Hvordan får vi færre fejlkoblinger i separatsystemer

--------------------------------------

Juni 2015: KloakmesterNyt nr. 32
Uddrag: Autoriseret kloakfirma dømt til at betale stor erstatning
Kloakmestereksamen 2015
Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg ophæves

--------------------------------------

December 2014: KloakmesterNyt nr. 31
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre og kloakrørlæggere m.v.
Ændring af kvalitetsstyringssystem som følge af ny autorisationslov
Masser af rotter i vore kloakker
EU krav - typegodkendelsesordningen for minirenseanlæg bortfalder

--------------------------------------

August 2014: KloakmesterNyt nr. 30
Uddrag: Information om ny fælles autorisationslov pr. 02.06.2014
Sikkerhedsstyrelsen har ændret "kloakmestererklæringen"
Spørgsmål til vores svartjeneste

--------------------------------------

December 2013: KloakmesterNyt nr. 29
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre og kloakrørlæggere 2014
Brønderslev Kommune - ulovligt kloakarbejde
Ny fælles autorisationslov for kloak, el og VVS er på vej
Hvordan forholder man sig ved ændring af virksomhedsform

--------------------------------------

September 2013: KloakmesterNyt nr. 28
Uddrag: Nye krav om certificering af rottespærremontører.
Kravene til CE mærkning af byggevarer.
Krav til placering af gulvafløb i rum som baderum, bryggers og wc rum.

--------------------------------------

Maj 2013: KloakmesterNyt nr. 27
Uddrag: Nye krav til montering af rottespærrer.
Nye krav til højvandslukkere
Afløbsmaterialer som er omfattet af en gældende europæisk standard skal være CE mærket.

--------------------------------------

December 2012: KloakmesterNyt nr. 26
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre.
Nye standarder på kloakområdet.
Ny rottebekendtgørelse vedr. krav for montering af rottespærrer.

--------------------------------------

August 2012: KloakmesterNyt nr. 25
Uddrag: "Smart KS" - PC baseret KS system til kloakmestre.
Så er den nye rottebekendtgørelse trådt i kraft.
Afløbsmaterialer omfatter af gældende europæisk standard skal være CE mærket.
Krav til højvandslukkere forventes ændret... (læs mere)

--------------------------------------

December 2011: KloakmesterNyt nr. 24
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre.
Sikkerhedsstyrelsen forstærker indsatsen mod uautoriseret arbejde.
BoligJob-Fradrag forsætter i 2012.
Ny medarbejder i Byggeriets Kvalitetskontrol... (læs mere)

--------------------------------------

September 2011: KloakmesterNYT nr. 23
Uddrag: "Monsterregn" giver mange opgaver og udfordringer.
Nyt BoligJob-Fradrag gælder også på kloakarbejder.
Miljøministeriets nye krav til bundfældningstankes indretning.
Info fra Byggeriets Kvalitetskontrol... (læs mere)

--------------------------------------

December 2010: KloakmesterNYT nr. 22
Uddrag: Kr. 70.000 i bøde for uautoriseret kloakarbejde!!
Hvornår må kloakmestre "skrive" for kloakarbejde udført af andre?
Liste over afløbsmaterialer som skal være CE mærket
Problemer når kommunen separerer hovedkloakken... (læs mere)

--------------------------------------

Oktober 2010: KloakmesterNYT nr. 21
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmestre m.v.
Nye fremtidssikrede KS vejledninger på vores hjemmeside.
Den teknisk ansvarliges ansvar og beføjelser.
Hvordan sikre man sig mod useriøse leverandører... (læs mere)

--------------------------------------

Juni 2010: KloakmesterNyt nr. 20
Uddrag: Sikkerhedsstyrelsen strammer kravene til autoriserede virksomheder.
Er CE mærkede bundfældningstanke gode nok?
Kloakmesterens ansvar og erstatningspligt.
Kloakmestrenes TV Inspektion er kommet godt i gang ... (læs mere)

--------------------------------------

December 2009: KloakmesterNyt nr. 19
Uddrag: Ajourføringskurser for kloakmester m.v.
Vores hjemmeside skifter navn til www.byggekvalitet.dk
AB-forbruger, den standardaftale er klar til brug.
Byggeriet Kvalitetskontrol er blevet akkrediteret af DANAK... (læs mere)

--------------------------------------

August 2009: KloakmesterNyt nr. 18
Uddrag: Kloakmestrenes Kvalitetskontrol skifter navn.
Lokal nedsivning af tagvand.
Betingelser for aflysning af auditbesøg i virksomheden... (læs mere)  

--------------------------------------

December 2008: KloakmesterNyt nr. 17
Uddrag: Dæksler til bundfældningstanke og pumpebrønde.
Kommunerne sagsbehandling vedr. afløbsinstallationer... (læs mere)

--------------------------------------

Berigtigelse - Fejl i KloakmesterNyt nr. 17
Der har desværre indsneget sig en fejl i KloakmesterNyt nr. 17, december 2008, og i en artikel som bringes i bladet FAKTUELT, december 2008.
Det fremgår, at dæksler til brønde skal være CE mærket. Dette er ikke korrekt, idet den europæiske norm EN 124, godt nok er vedtaget og offentliggjort i en ældre version, men den version der indeholder afsnit om CE mærkning er endnu ikke offentliggjort i EU tidende. Dæksler kan først CE mærkes når versionen med afsnittet med CE mærkning er offentliggjort.

--------------------------------------

Oktober 2008: KloakmesterNyt nr. 16
Uddrag: Kloakmestre kan nu ansætte en kloakrørlæggerlærling.
Hvor meget skal en kloakmester undersøg inden en kloak repareres... (læs mere)

--------------------------------------

Juni 2008: KloakmesterNyt nr. 15
Uddrag: Kloakmestrenes Kvalitetskontrol er flyttet.
Nu er vi også godkendt som kontrolinstans på el-området... (læs mere)

--------------------------------------

December 2007: KloakmesterNyt nr. 14
Uddrag: Færdigmelding af kloakarbejde udført af andre.
Nu bliver klagefristen hævet til 10 år for bygge- og anlægsarbejde... (læs mere)

--------------------------------------

September 2007: KloakmesterNyt nr. 13
Uddrag: Ændring af virksomhedsform.
Tilslutninger til gulvafløb / tilslutninger til nedløbsbrønde... (læs mere)

Marts 2007: KloakmesterNYT nr. 12
Uddrag: Kloakmesterautorisationen er ikke personlig, men knyttet til virksomhedens CVR nr.
Nedsivning i leret og gruset jord... (læs mere)

--------------------------------------

December 2006: KloakmesterNyt nr. 11
Uddrag: Ny fælles autorisationslov for el, VVS og kloakområdet vedtaget. Ny vejledning i KS og arbejdsmiljøstyring... (læs mere)

--------------------------------------

September 2006: KloakmesterNYT nr. 10
Uddrag: Screening af arbejdsmiljøet i bygge- & anlægsbranchen. Overtagelse af ansvar for andres arbejde...(læs mere)

--------------------------------------

Juni 2006: KloakmesterNyt nr. 9
Uddrag: Sikkerhedsstyrelsen tilbagekalder over 100 autorisationer. Spørgsmål til Kloakmestrenes Kvalitetskontrols svartjeneste.....(læs mere)

--------------------------------------

December 2005: Nyhedsbrev nr. 8
Uddrag: Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har ansat en ny sekretær.
VA godkendelsesordningen er bortfaldet... (læs mere)

--------------------------------------

September 2005: Nyhedsbrev nr. 7
Uddrag: Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har ansat en ny konsulent.
TV inspektion af private afløbsinstallationer...(læs mere)

--------------------------------------

December 2004: Nyhedsbrev nr. 6
Uddrag: Husk at meddele ændringer til Sikkerhedsstyrelsen og kontrolinstansen.
Nu er der igen 3 typegodkendte minirenseanlæg på markedet...(læs mere)

--------------------------------------

Oktober 2004: Nyhedsbrev nr. 5
Uddrag: Den løbende efterprøvning viser at kloakmestre har styr på kvaliteten.
Dansk Byggeri har etableret en kloaksektion...(læs mere)

--------------------------------------

Maj 2004: Nyhedsbrev nr. 4
Uddrag: AUT. registret er åbent for alle på www.kloakkontrol.dk Adgangskoden er fjernet, og nu har alle endelig fået adgang til Sikkerhedsstyrelsens autorisations register...(læs mere)

--------------------------------------

Oktober 2003: Nyhedsbrev nr. 3
Uddrag: Så er der ryddet op..
DGP bliver til Sikkerhedsstyrelsen...(læs mere)

--------------------------------------

Juni 2003: Nyhedsbrev nr. 2
Uddrag: Færre autoriserede kloakvirksomheder.
Mere end tusinde kloakmestre vil miste deres autorisation..(læs mere)

--------------------------------------

Februar 2003: Nyhedsbrev nr. 1
Uddrag: Velkommen til det første nyhedsbrev fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S.
Med nyhedsbrevet vil vi gerne byde velkommen til et nyt år. Et år der helt sikkert byder på nye udfordringer - også på kloak- og afløbsområdet. Siden foråret 2001, hvor den nye autorisationslov trådte i kraft, er der mange...(læs mere)