AutorisationsNYT

Herunder findes AutorisationsNyt, opdelt i 3 udgaver til henholdsvis kloak-, el- og VVS-området.

August 2019: AutorisationsNyt nr. 5 - VVS-området
Uddrag: Sikkerhedsstyrelsen har skærpet kravene
Autorisationslovgivningen er ændret
Diverse generelle spørgsmål og svar 

August 2019: AutorisationsNyt nr. 4 - EL-området
Uddrag: Sikkerhedsstyrelsen har skærpet kravene
Stærkstrømsbekendtgørelsen er erstattet af Elinstallationsbekendtgørelsen
Autorisationslovgivningen er ændret

Oktober 2018: AutorisationsNyt nr. 4 - VVS-området
Uddrag: Færdiggørelse af arbejde udført af anden autoriseret virksomhed.
Den nye Gassikkerhedslov - Lov nr. 61 af 30.01.2018.
Ansøgning om dispensation.
Afløb i vådrum - hvad er vådrum ?

December 2017: AutorisationsNyt nr. 3 - EL-området
Uddrag: Fristerne for certificering og recertificering skal overholdes konsekvent.
Hvordan er autorisationsreglerne ved diverse ændringer i virksomheden.
Priser for 2018.

December 2017: AutorisationsNyt nr. 3 - VVS-området
Uddrag: Fristerne for certificering og recertificering skal overholdes konsekvent.
Hvordan er autorisationsreglerne ved diverse ændringer i virksomheden.
Priser for 2018.

September 2016: AutorisationsNyt nr. 2 - KLOAK-området
Uddrag: Godkendelse som fagligt ansvarlig skal dokumenteres ved audit.
Autorisationsloven overtrædes desværre ofte.
Ændret forbrugerklagelov pr. 01.10.2015.
Klimaændringer øger opstemningsniveau.
Information om seminar og ajourføringskurser for kloakmestre 2016/2017

September 2016: AutorisationsNyt nr. 2 - EL-området
Uddrag: Godkendelse som fagligt ansvarlig skal dokumenteres ved audit.
Autorisationsloven overtrædes desværre ofte.
Ændret forbrugerklagelov pr. 01.10.2015.
Ny Installationsbekendtgørelse træder i kraft den 01.07.2017.
Krav til L-AUS arbejde lempes.
Information om krav til virksomheder der udfører eleftersyn.

September 2016: AutorisationsNyt nr. 2 - VVS-området
Uddrag: Godkendelse som fagligt ansvarlig skal dokumenteres ved audit.
Autorisationsloven overtrædes desværre ofte.
Ændret forbrugerklagelov pr. 01.10.2015.
VA-godkendelsesordningen forlænges nok engang.
Uddannede rørmontører må nu føre vandrør uden autorisation.

Oktober 2015: AutorisationsNyt nr. 1
Uddrag: Som nyt tiltag vil vi fremover udsende digitalt nyhedsbrev.
Autoriserede virksomheder skal ændre deres KS eller SKS system til KLS system.
Det kan anbefales, at overveje brug af frit og gratis KLS system fra vores hjemmeside, inden køb hos et konsulentfirma.