Vis menu

Forretningsområder

Autorisationsområdet

Kloak, El og VVS

Energiområdet

Energimærkning, Tæthedsmåling, VE-Anlæg, BedreBolig, Huseftersyn m.m.

Øvrige områder

Dansk Vindues Verifikation (DVV), TV-Inspektion, Gulvbranchens Vådrums Kontrol, Diamantboring og -skæring, Styret Boring, El-termografering, Fugning og tætning m.m.
Forretningsområder

Byggeriets Kvalitetskontrol certificerer byggeerhvervet


 

Kontrol og certificering

Byggeriets Kvalitetskontrol tilbyder certificeringer til virksomheder, der opererer inden for byggeerhvervet.

Akkrediteret af DANAK som certificeringsorgan efter ISO 9001 indenfor energimærkning af bygninger

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans inden for: 
- Autorisationsområderne kloak, vvs, gas og el
- BedreBolig-ordningen
- VE-områderne (solceller, solvarme, biobrændsel, varmepumper og jordvarme)

Herudover certificeres på en del andre områder, se mere herom under
Øvrige forretningsområder

Behandling af anker og klager


Behandling af anker og klager

Behandling af anker
Anker omfatter afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol

Behandling af klager
Klager omfatter utilfredshed med det, der ikke er afgørelser
Kontakt

Byggeriets Kvalitetskontrol
Tlf. 72 16 01 10
Fax 72 16 00 48 
bk@byggekvalitet.dk
 

Extranet

Extranet for medarbejdere, bestyrelse og div. udvalg.
Kræver login.

Extranet