Forretningsområder » Kloak » KS håndbøger og blanketter »

KS håndbøger og blanketter

Materialet er udformet som generelle vejledninger, der alene kan bruges som inspiration til de virksomheder, som i forbindelse med en godkendelse skal udarbejde et KS system, som er målrettet til egen virksomhed. Byggeriets Kvalitetskontrol kan hverken vejlede eller rådgive om vejledningernes anvendelse, og påtager sig intet ansvar for, om anvendelsen af materialet kan føre til en godkendelse.

KS vejledningerne er baseret på fokusområderne i autorisationslovgivningen, hvor KS kravene hviler på kompetencerne og KS styringen i virksomhederne.

Hent KS vejledningerne ved at klikke på "KS håndbøger" i venstre menu.
Hent de blanketterne ved at klikke på "KS blanketter" i venstre menu.