Forretningsområder » Kloak » Dokumenter »

Dokumenter


Kloakmestererklæring
Sikkerhedsstyrelsens krav til autoriseret virksomhed, som overtager ansvaret for arbejder udført af anden virksomhed.
Jf. bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006.

Ansættelsesaftale for teknisk ansvarlige
Alle punkter i ansættelsesaftalen kan frit ændres, bortset fra de punkter der beskriver de ledelsesmæssige beføjelser og opsigelsesvarsler samt, at arbejdstiden skal være mindst 30 timer ugentligt.

Lejeaftale
Lejeaftale for indlejet arbejdskraft jf. bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006.

AB 92

ABT 93

AB Forbruger

Skabelon til rygepolitik

Prækvalifikation
Oplysninger om økonomiske og tekniske forhold

TV rapportskema