Forretningsområder » Kloak » BK-anvisninger »

BK-anvisninger


Byggeriets Kvalitetskontrol tilstræber at anvisninger m.v. er korrekte, men bl.a. som følge af hyppige lovændringer eller fremkomst af nye standarder m.v. kan der forekomme fejl eller unøjagtigheder i anvisningerne. Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig derfor intet ansvar for anvisningernes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres brug.


BK anvisning 001, 5. udgave - 2012
Spildevandsanlæg i det åbne land, samt
- ansvarsforhold ved udførelsen
- beregning af faskiner til tag- og overfladevand
Skema med afstandskrav finde på side 38
Skema med vejledende længder på faskiner findes på side 39

Afstandskrav til spilde- og regnvandsanlæg

Faskiners længde i meter ved nedsivning af tag- og overfladevand