Forretningsområder » Kloak »

KLOAK

 
På denne side kan du ved hjælp af venstre menu, finde oplysninger vedr.
KLOAK-området.

Vejen til autorisation

  
Har du et gyldigt eksamensbevis, og ønsker at opnå autorisation, skal du foretage dig følgende i nævnte rækkefølge:

1. Tilmelding til kontrolinstans.

Du starter med at kontakte Byggeriets Kvalitetskontrol for, at indgå en aftale om godkendelse af kvalitetsstyringssystem.
Kontakten kan ske, ved at klikke på linket her: Tilmelding ønskes

2. Udarbejdelse af KS / SKS system.

Vejledning til virksomhedens KS / SKS system kan hentes på her på siden (se under de respektive forretningsområder - under punktet "vejledninger").

Kopi af virksomhedens KS / SKS system skal efter udarbejdelse, sendes til os for evaluering og forhåndsgodkendelse.

KS / SKS systemet skal være bilagt kopi af gyldigt eksamensbevis.

3. Forhåndsgodkendelse af KS / SKS.

Når KS / SKS systemet er evalueret og opfylder alle krav, fremsender vi en forhåndsgodkendelse til dig.

4. Ansøgning om autorisation ved Sikkerhedsstyrelsen.

Ansøgningsskema til Sikkerhedsstyrelsen kan hentes her på siden (se under de respektive forretningsområder - under punktet "Sikkerhedsstyrelsen").

Følgende sendes til Sikkerhedsstyrelsen:
Udfyldte ansøgningsskemaer, forhåndsgodkendelse og dokumentation for eksamen.

5. Auditbesøg i virksomheden.

Det første auditbesøg i virksomheden foretages ca. 1 år efter forhåndsgodkendelsen.
Når virksomheden er godkendt, meddeler vi dette til Sikkerhedsstyrelsen, og udsteder samtidigt godkendelsesbevis.

Herefter vil der løbende - med intervaller på max. 24 måneder - blive foretaget auditbesøg i virksomheden.